3. Det angår deg.

Nå håper jeg at du er enig med meg i at det som står i Bibelen er sant. Hvis du har innsett det nå, og kommet til tro på at det som står der er Guds ord, så skal vi se på hvordan det angår deg. Det er godt mulig noe av det jeg skriver nå kommer til å provosere deg, men dette er grunnleggende prinsipper som det er nødvendig å forstå for å kunne begynne å forstå Gud.

Jeg har en god og en dårlig nyhet til deg, og jeg skal ta den dårlige først. Gud ville at alle mennesker skulle ha det godt. Derfor laget han lover som han befalte menneskene å adlyde. Lover om moral og nestekjærlighet. Men det finnes onde mennesker. Mennesker som ikke bryr seg om lovene, og som lever utenfor de moralske standardene. Det er derfor vi har så mye lidelse i verden.

Men Bibelen sier at en dag, så skal Jesus komme tilbake for å dømme verdenen. Lukas evangelium 8:17 sier at ingen ting er skjult, som ikke skal bli åpenbart, og ingen ting er gjemt, som ikke skal bli kjent og komme fram i lyset. På denne dagen vil Jesus gjenoprette rettferdigheten. Han vil opprette det Bibelen kaller Guds rike, der de rettferdige skal leve sammen med Gud i himmelen, mens de onde skal få sin straff i helvete.

Bibelen gjør det klart for oss hvor Gud legger lista. Jeg vil sitere et par bibelvers:

  • Vet dere ikke at de urettferdige ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Verken de som lever i hor, eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller menn som lar seg bruke til unaturlig utukt med menn, eller menn som driver utukt med menn eller tyver eller grådige eller drukkenbolter eller spottere eller pengeutpressere skal arve Guds rike. (1. Kor 6:9-10)


  • Men de feige, vantro, avskyelige, morderne, de som lever i hor, trollmennene, avgudsdyrkerne og alle løgnere skal få sin del i sjøen som brenner med ild og svovel, den som er den annen død. (Åp 21:8)
Så vil jeg spørre deg: Hvis dette er sant, er du da på vei til himmelen eller til helvete? Er du, etter Guds standard et godt menneske? Har du noen gang løyet? Har du noen gang tatt noe som ikke tilhører deg? Verdi er ikke relevant. Om du har tatt en bærepose på Rimi uten å betale for den, så er du skyldig. Du tror kanskje at Gud er villig til å se gjennom fingrene med litt synd, bare det ikke er så alvorlig? Bibelen sier det motsatte. Matt 5:28 forteller oss at hvis du ser på en kvinne med begjær, så har du drevet hor med henne i hjertet, og er skyldig etter det syvende bud som sier "du skal ikke drive hor".

Ser du hvor alvorlig Gud ser på synd? Og ser du at du er en synder, som ikke er verdig til en evighet sammen med Gud i himmelen? Da er du klar for de gode nyhetene. Til tross for at du har brukt livet ditt til å gjøre det som er galt i Guds øyne, så elsker han deg så høyt at han selv tok form av et menneske. Jesus Kristus, Guds sønn, Gud og menneske samtidig. Guds rettferdighet krever at synd blir straffet. Jesus Kristus ble den som tok straffen. Han ble pint og drept for at du skulle gå fri, sånn at du kan stå foran Guds trone på dommens dag og si "syndene mine er tatt bort, og jeg har blitt gjort rettferdig".

Du kan få tilgivelse her og nå. Bare be til Gud. Bekjenn syndene dine for ham og be om at han må ta dem bort. Be ham om å gi deg tro, lære deg å kjenne ham, og hjelpe deg å leve etter hans vilje. Be om at du må få bli en ressurs for Gud og vise andre vegen til himmelen.

Gjør det til en vane å lese i Bibelen daglig, og å følge det som står der. Begynn gjerne med det Nye Testamentet, ettersom det er mer lettlest og mer relevant for ditt personlige forhold til Gud. Lykke til i ditt nye liv med Gud, og takk for at du tok deg denne tiden til å høre på hva jeg hadde på hjertet. Gud velsigne deg.

ps: Det er mye mer som kunne ha vært skrevet, men av hensyn til plass har jeg valgt å begrense meg til det aller viktigste. Hvis du ønsker å vite mer om noe så kan du forsøke www.fastupwards.com, eller ta kontakt med meg.