1. Det finnes en Gud.

Den første påstanden jeg håper vi skal klare å bli enige om, er den at det finnes en Gud. Vi skal i første omgang ikke ta stilling til om det er Bibelens Gud eller ikke.

Overalt på Jorden der det finnes folk, så tror man på en eller annen slags guddommelig kraft. enten det er øverst oppe i fjellene eller innerst inne i regnskogen, så tilber de et eller annet. Hvorfor? Jeg vil gjerne illustrere det med en liten historie. En snekker bygde en gang et hus. Det var et stort og flott hus, og en gang, en stund etter at det var ferdig, var det to menn som sto og beundret dette byggverket. Den ene sa at han kjente snekkeren som hadde bygd det. Det trodde ikke den andre noe på. Han sa "Det er da vel ingen snekker som har bygd dette! Kan du se noen snekker her? Jeg kan hverken se, høre, føle eller lukte noen snekker. Altså finnes det ikke noe bevis på at snekkeren eksisterer. Og hvis han fantes, hvorfor skulle han da bygge dette huset, og så bare forsvinne uten å legge igjen noe bevis for sin eksistens?"

Hvorfor er det en absurd situasjon? Jo, fordi huset i seg selv er et bevis på at snekkeren eksisterer. Hvis det skal finnes et byggverk, må det også finnes en bygger. Hvordan skulle et hus kunne eksistere uten at noen har reist det? Kunne det ha stablet seg sammen selv? Naturligvis ikke. Hvordan kunne da noe uendelig mye større og mer komplisert som vårt univers, ikke bare ha satt seg sammen selv, men begynt å eksistere av seg selv sånn helt uten videre?

Akkurat dette med universets opprinnelse vet jeg er vanskelig å gi slipp på for mange. Man er flasket opp Big-bang teorien som en absolutt sannhet som man ikke skal stille spørsmålstegn ved. Men prøv å tenke logisk på det. Universet er mye mer avansert enn et hvilket som helst korthus. Og balansen er finere enn balansen på kortene som står oppå hverandre i korthuset. Et godt eksperiment for å avgjøre om Big-bang teorien er holdbar, vil derfor være å slippe ned en kortstokk fra et par meters høyde og se om de stabler seg fint oppå hverandre i et korthus. Etter et du har fått til det et par ganger kan du prøve med en korstokk som ikke eksisterer enda. Kortstokken skal da begynne å eksistere av seg selv i lufta på veg ned mot gulvet. Nå vil du kanskje påstå at det er umulig, og det kan jeg nok gi deg rett i. Jeg får ikke til å bygge korthus på den tradisjonelle måten engang. Men siden universet er enormt så er det vanskelig for oss å tenke på det. Det har en størrelse som overgår det vi har kapasitet til å forstå. Derfor er det mulig å fortelle mennesker at det oppsto helt av seg selv i en eksplosjon for mange milliarder år siden, og de kan tro på det.

Altså håper jeg du kan være med på at universet må ha en eller annen slags form for intelligent skaper. Og, fremdeles uten å ta stilling til om Bibelen er sann eller ikke, det kommer senere, så kan vi for enkelhets skyld kalle denne skaperen for Gud. Hva vet vi da om Gud, basert på det vi kan se. Vi vet at universet er uendelig. Uansett hvor langt ut i verdensrommet du reiser, vil du aldri møte på en vegg med et skilt der det står "Her slutter universet", og så er det ikke mer univers bak den veggen. Hvor stor må man være for å skape noe uendelig? Jo, man må være uendelig stor.

Gud er altså uendelig. Men er han fremdeles til stede? Bryr han seg om hva som skjer nå? Bryr han seg om akkurat deg? Eller skapte han bare dette universet og forsvant? Hvorfor ser man så lite til ham for tiden? Prøv å henge med på følgende ressonement, som tar utgangspunkt i det vi påviste i forrige avsnitt, nemlig at Gud er uendelig stor: Når du er uendelig stor, så er du til stede overalt. Du er altomfattende. Hvis det finnes et sted der du ikke er, så er du ikke uendelig stor. Men siden Gud er uendelig stor, så er han tilstede over alt. Hvis Gud fremdeles eksisterer, så er han altså tilstede der du er akkurat nå. Og på alle andre plasser samtidig. Henger du med så langt? Så var det det om han fremdeles eksisterer. Kan en uendelig Gud opphøre å eksistere? Da må Gud isåfall være begrenset i tid. Dette medfører at Gud må ha oppstått en gang. Noe måtte da ha skapt Gud. Hvem skulle det være? Og hvem skapte ham som skapte Gud? Den eneste logiske løsningen er at Guds "ubegrensethet" også omfatter tidsbegrepet. Altså at Gud er ubegrenset i tid. Han har alltid eksistert, og vil alltid eksistere.

Bryr han seg om oss? Bibelen sier at han gjør det. Er Bibelen sann? Les videre i neste del, så finner du det ut.

Neste