Velkommen til TrengerDuJesus.com.

Vi mennesker har til alle tider lagt ned enorme mengder med tid og resurser med det overordnede mål å finne sannheten bak vår eksistens. Det er menneskets natur å ville forstå universet vi lever i. Hvor det kom ifra, hvorfor det eksisterer, hvor det er på vei.

Millioner av mennesker vier livene sine til å lete etter sannheten, noen gjennom forskjellige vitenskaper, andre gjennom religioner og filosofi. Det de alle har til felles er at de mener å ha funnet denne sannheten som alle de andre leter etter, og at de andre da tar feil. På dette punktet skiller ikke jeg meg fra de andre, men jeg håper at du likevel vil ta deg tid til å høre på meg i noen minutter, og la meg få fortelle deg hvorfor Jesus skiller seg fra alle de andre "sannhetene" som du blir tilbudt.

Og hvorfor du trenger Jesus...

Neste